Gemeenten

logo-sportindebuurtSportbeleid
Sportservice Zuid-Holland ervaart vanuit haar provinciale ondersteuningsrol een toenemende vraag van gemeenten naar advies en begeleiding bij de ontwikkeling van hun sportbeleid. Veelal gaat het daarbij om een integrale en interactieve benadering en de inzet van sport en bewegen in relatie tot een aantal prestatievelden van de Wmo.

Samenwerking
We werken op diverse manieren samen met gemeenten om sport en bewegen te stimuleren.


logo-mvktVerenigingsondersteuning
Sportservice Zuid-Holland werkt met diverse gemeenten aan gemeentelijke sportservicepunten. Een lokaal sportservicepunt ondersteunt verenigingen in haar functioneren.

Dossier

Zwembad

Lokaal sportbeleid
Hoe begeleidt uw gemeente het beleidsproces?