Onderwijs

Alle kinderen gaan naar school en sport op school stimuleert hen meer te bewegen en een sportieve en gezonde levenswijze te ontwikkelen. Scholen zijn een belangrijke ingang voor het bereiken van jeugdigen en hun ouders.

Onze rol
Wij zijn initiator en organisator van diverse projecten in het onderwijs en kinderopvang met als doel het stimuleren van sport en bewegen. We introduceren een leven lang sporten bij leerlingen en peuters. Het doel is om de sport- en beweegmogelijkheden voor de jeugd zo optimaal mogelijk te maken zodat meer kinderen met plezier gaan deelnemen aan de sport- en beweegcultuur.