Sportclinic

Korte inhoud
Tijdens de reguliere gymlessen (of extra lessen sport en bewegen) besteden we aandacht aan sportoriëntatie. Hiervoor zijn twee mogelijkheden.

  • Sportaanbieders ontvangen een uitnodiging om op school lessen te verzorgen.
  • De leerlingen gaan naar de sportaanbieder toe en volgen daar de lessen te volgen.

In beide gevallen werken de leerlingen in modules/blokken van drie of vier weken.

Doel
Het doel van de sportclinic is om alle leerlingen te laten kennismaken met verschillende sporten en sportaanbieders in de omgeving. Door deze kennismaking worden eventuele drempels om lid te worden van een sportvereniging weggenomen. Bovendien zorgt deze manier van werken voor een goede samenwerking tussen school en sportaanbieders.

Doelgroep
Sportclinic op school is geschikt voor alle leerjaren en niveaus van het voortgezet onderwijs.

Werkwijze
De docenten Lichamelijke Opvoeding maken met elkaar een keuze uit het activiteitenaanbod. U kunt dit aanbod zodoende goed afstemmen op uw leerlingen en baseren op uw situatie. Daar waar mogelijk leggen we contacten met sportverenigingen of sportaanbieders uit de omgeving van uw school. Deze sportaanbieders betrekken we bij de invulling van een aantal lessen. Eén van onze consulenten begeleid u tijdens het gehele proces.

Duur
Elke module duurt drie of vier weken.

Materialen
De materialen die we gebruiken zijn het bezit van de school of van de vereniging. Soms kan het nodig zijn om materialen aan te schaffen, zodat de school in het vervolg de activiteit zelf aan kan bieden.

Kosten
De kosten van de sportclinic bestaan met name uit activiteitenkosten, trainerskosten en materiaalkosten. Afhankelijk van de keuze van activiteiten en de plaatselijke situatie (wat is er wel en wat is er niet aanwezig) kunnen de kosten sterk variëren.

Meer weten?
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Silvia Pruijsen, telefoon 0174-244940.