Buurtsportcoaches - (bij)scholingen

Buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen hebben vaak behoefte aan gerichte (bij)scholingen. Sportservice Zuid-Holland verzorgt in samenwerking met Sportservice Noord-Holland en Sportservice Provincie Utrecht de onderstaande scholingen, die allemaal onderdeel uitmaken van de ‘kwaliteitsimpuls Buurtsportcoaches’.