Basiscursus GALM-leider

De cursus bestaat uit leren les- en leidinggeven aan deelnemers van GALM groepen (tussen 55 en 75 jaar). Kennis en vaardigheden worden aan de cursisten aangereikt, waardoor zij verantwoord groepen senioren kunnen begeleiden. De theorie bestaat uit informatie over beeldvorming, mogelijkheden en knelpunten ten aanzien van 55-plussers die (opnieuw) gaan bewegen, uitmondend in praktische tips over veilig bewegen met ouderen, blessurepreventie, inspanningscurve, omgaan met (beginnende) ouderdomsmotoriek, diabetes, COPD, inleving en attitude mbt de oudere, en aandacht voor wedijver en presteren aan de hand van praktijkvoorbeelden. Eigen vaardigheden én de praktische en theoretische didactische scholing zijn in deze cursus samengebracht. Dit om de nadruk te leggen op hun verwevenheid.

Doel
Hoofddoel is de cursist – die al is opgeleid om sport- en bewegingslessen  te geven en die affiniteit heeft met ouderen, te scholen op deze doelgroep. Lesgeven aan senioren vraagt om een andere, specifieke aanpak. Inhoud en opbouw van de cursus zijn hierop gericht.

Doelgroep
De belangrijkste doelgroep is de 55-plusser, die meegedaan heeft aan een fittest en die besloten heeft (opnieuw) te gaan bewegen. Over het algemeen zijn dit mensen voor wie (sportief) bewegen geen onderdeel uitmaakt van hun dagelijks leven, - uitzonderingen daargelaten. Ook 55-plussers die via het aanbod bij een vereniging weer gaan bewegen, behoren tot de doelgroep.

Inhoud
Drie bijeenkomsten van 6 uur: eigen vaardigheid, stage van 6 uur, een stage opdracht, en een terugkomdag van 4 uur.

Kosten en locatie

  • Kosten van de opleiding: €420,00 excl BTW, excl. materiaal
  • Minimaal aantal deelnemers: 12
  • Duur: 22 uur, verdeeld over drie dagen en een terugkomdag.

Er kan een wachtlijstje worden aangelegd, waarna bij het gewenste aantal deelnemers de locatie wordt bepaald die voor zoveel mogelijk deelnemers gunstig is.

Meer weten?
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Ina van der Sar, telefoon 0174-244940.

aanmelden-button

- - - - -

Thema's: Bewonersparticipatie, Gezondheid, samenwerken in de wijk, Specifieke doelgroepen
Geschikt voor functieprofielen: Sport en buurt, Senioren en ouderenzorg, Gezondheidszorg, Welzijn