Recreatief spel en bewegen

De cursus Recreatief Spel en Bewegen richt zich op buurtsportcoaches, die willen bewegen met kwetsbare ouderen. Centraal in de cursus staat dat er vaardigheden worden aangereikt om bewegingsactiviteiten in te zetten als middel tot plezier, ontmoeting en activering. Uitgangspunt is, bewegingsactiviteiten aan te kunnen bieden als onderdeel van een zinvolle dagbesteding voor kwetsbare ouderen of bewoners van woonzorgcentra en verpleeghuizen. Daarbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden die kwetsbare ouderen nog hebben, tevens wordt hiermee de zelfredzaamheid gestimuleerd, en daarmee het gevoel van mentaal welbevinden vergroot.

Doel
Het hoofddoel is de buursportcoach handvatten aan te reiken waardoor hij/zij in staat is het bewegen bij kwetsbare ouderen te stimuleren en er in de praktijk mee aan de gang te gaan. Aan de orde komen belasting en belastbaarheid van deze specifieke doelgroep, conditievariabelen en de specifieke kenmerken van somatische en geriatrische bewoners. De theorie wordt verweven met de praktijk. De cursus bevat een aanbod van diverse spelen. De cursisten leren de spelvormen aanbieden, variëren en aanpassen, zodat ze ook aan tafel te realiseren zijn. Gewerkt wordt met allerlei verschillend materiaal, waarbij steeds wordt gekeken naar de vaardigheden die nodig zijn om spelplezier te kunnen ervaren. Muziek wordt ingezet als ondersteunend middel om mensen met dementie en/of fysieke beperkingen te prikkelen en te activeren.
Uitgangspunt is op een aansprekende manier zoeken naar de mogelijkheden die ouderen - hoe weinig soms ook - nog wèl hebben. Plezier in bewegen staat voorop.

Doelgroep

  • Bewoners van woonzorgcentra en verpleeghuizen,
  • zowel somatisch als geriatrisch
  • Cliënten van dagopvang en ontmoetingscentra
  • Kwetsbare ouderen in de wijk

Inhoud
Les 1-5

Praktijk: Aanleren en bedenken van spelen met allerlei soorten ballen, met pittenzakken en kegels of knotsen, met een “zacht” racket en ballonnen, met hoepels en touwtjes, met stok en ringen, met foamfrisbees enz. Vaardigheden die nodig zijn om de spelen te laten lukken: rollen, stuiten, (om)gooien, vangen, mikken, tikken, doorgeven, schuiven.
Theorie: Belang van bewegen, conditievariabelen, belasting, belastbaarheid, waarom en hoe differentiëren, verschillend stadia van dementie, hoe uitdagen en prikkelen, belang van warming up en cooling down, leren uittellen van muziek, toelichting op onderlinge instructie.
Les 6 en 7
Onderlinge instructie
Les 8
Verrijkingsstof, wensen van cursisten, Evaluatie en afsluiting 

Kosten en locatie

Kosten: €420,- , excl. BTW.
Minimaal 10 deelnemers, 8 bijeenkomsten van 3 uur.

De cursus kan ook incompany worden georganiseerd, kosten dan €3.800,-. De cursus wordt bij voldoende deelnemers op aanvraag georganiseerd, in overleg op een geschikte locatie.

Meer weten?
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Ina van der Sar, telefoon 0174-244940.

aanmelden-button

- - - - -

Thema's: Bewonersparticipatie, Gezondheid, samenwerken in de wijk, Specifieke doelgroepen
Geschikt voor functieprofielen: Sport en buurt, Senioren en ouderenzorg, Gezondheidszorg, Welzijn