Verkorte cursus recreatief spel en bewegen

De verkorte cursus Recreatief Spel en Bewegen biedt handvatten aan buurtsportcoaches en AB-ers om op een speelse en creatieve manier bewegen bij bewoners van woonzorgcentra en verpleeghuizen te stimuleren. Uitgangspunt is plezier te beleven aan de mogelijkheden die bewoners nog hebben, tevens de zelfredzaamheid te stimuleren en daarmee het gevoel van mentaal welbevinden te vergroten.
In de scholing worden theorie en praktijk gecombineerd. In het theoretisch gedeelte wordt voorlichting gegeven over het belang van bewegen en worden factoren besproken die van invloed zijn op bewegen. Ook wordt aandacht besteed aan het verschil in benadering van somatische en geriatrische bewoners, voor wat betreft het uitdagen en prikkelen om hen in beweging te krijgen. In het praktische deel worden de specifieke eigenschappen van de diverse materialen behandeld, worden er tips gegeven en worden vooral speelse vormen aangereikt die zowel aan tafel als in de vrije ruimte kunnen worden gespeeld.

Doel
Het hoofddoel is de buursportcoach handvatten aan te reiken waardoor hij/zij in staat is het bewegen bij kwetsbare ouderen te stimuleren en er in de praktijk mee aan de gang te gaan. Aan de orde komen belasting en belastbaarheid van deze specifieke doelgroep, conditievariabelen en de specifieke kenmerken van somatische, dan welk geriatrische bewoners.

Doelgroep
De doelgroep waar de cursus zich specifiek op richt zijn kwetsbare ouderen die gebruik maken van de dagopvang of ontmoetingsruimte, of die verblijven in een woonzorgcentrum of verpleeghuis. Ook ouderen die wonen in de wijk waar de activiteit wordt georganiseerd, kunnen behoren tot de doelgroep.

Inhoud
Dagdeel 1

  • Belang van bewegen.
  • Conditie variabelen: welke factoren zijn bepalend voor de conditie, en welke invloed kun je er op uitoefenen.
  • Materiaal: bal, ballon, foambuis.
  • Opbouw van een activiteit.

Dagdeel 2

  • Benadering somatische en geriatrische bewoners
  • Materiaal: werpringen, touwtjes, pittenzakken.
  • Steunmateriaal evt. hoepels
  • Vertaalslag van vrije ruimte naar de tafel, of omgekeerd.

Dagdeel 3

  • Materiaal: zie vorige dagdelen en eigen lichaam: hand, vingers: tikvormen
  • In groepjes zelf aan de slag, delen van bevindingen.

Kosten en locatie

Kosten verkorte cursus: €195,00 excl. BTW en excl. materiaal (€60,00), minimaal 8, maximaal 16 deelnemers.
Duur: 3 keer 2,5 uur. De cursus wordt op aanvraag georganiseerd. Dit kan op verzoek ook in company, Kosten dan €1450,- excl. BTW en excl. materiaal.

Meer weten?
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Ina van der Sar, telefoon 0174-244940.

aanmelden-button

- - - - -

Thema's: Bewonersparticipatie, Gezondheid, samenwerken in de wijk, Specifieke doelgroepen
Geschikt voor functieprofielen: Senioren en ouderenzorg, Gezondheidszorg, Welzijn