Onderdelen

U bent hier: Home - nieuws - Succesvolle voorlichtingsbijeenkomst Grenzeloos Actief

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Succesvolle voorlichtingsbijeenkomst Grenzeloos Actief

Op donderdag 15 juni vond in Boskoop de voorlichtingsbijeenkomst Grenzeloos Actief plaats. De bijeenkomst was bedoeld voor beleidsambtenaren sport en WMO. Het was de aftrap voor de uitrol in Zuid-Holland. Het sport- en beweegbeleid GA-Boskoop-2017Grenzeloos Actief is opgezet om een landelijk dekkende structuur en passend sport- en beweegaanbod te creëren, waarbij iedereen in Nederland met een beperking de mogelijkheid heeft om te sporten en bewegen.  
 
Hierbij is samenwerking tussen lokale en regionale partijen van groot belang. De aanwezigen kregen een toelichting op de ondersteuning van gemeenten voor het opzetten, uitbreiden en versterken van regionale samenwerkingsverbanden en het aanvragen van een stimuleringsbudget. Praktisch gezien kan hierbij gedacht worden aan het bij elkaar brengen van mensen en organisaties, die zich richten op sport- en bewegen voor mensen met een beperking.

Regionale samenwerking 
Marc Pelkman van MEE Nederland en Kees Zwemer van Sportservice Zuid-Holland zijn de procesbegeleiders om in de regio's Haaglanden, Midden-Holland en Holland-Rijnland te komen tot een aanvraag. Zij ondersteunen gemeenten om te komen tot een aanvraag voor het stimuleringsbudget. Cindy Oosterga van Sportservice Overijssel gaf een boeiende presentatie over ‘het proces van regionale samenwerking’ in de provincie Overijssel. Hierbij sprak zij over het opzetten en het uitbreiden van regionale samenwerking met meerdere gemeenten, rekening houdend met individuele wensen van gemeenten en het betrekken van buurtsportcoaches.  
Ter afsluiting gaf Arjo Wijnhorst een korte presentatie over de website en app Uniek Sporten, die gaat fungeren als opvolger van www.aangepastsportenzuidholland.nl. Daarna gingen de aanwezige gemeenten uiteen per WMO regio om gezamenlijk tot een start van een plan te komen.

Stimuleringsbudget voor sportaanbieders 
NOC*NSF biedt vanuit het programma Grenzeloos Actief bovendien een subsidie aan voor sportverenigingen met een aangepast sportaanbod. Dit budget is bedoeld om het aanbod te versterken en/of uit te breiden.

Meer informatie 
Voor een succesvolle uitvoering van Grenzeloos actief bundelen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NOC*NSF, MEE Nederland, Vereniging Sport en Gemeenten, RIVM, Sportkracht 12 en Kenniscentrum Sport de krachten.  
Voor meer informatie over het programma en de stimuleringssubsidie voor sportaanbieders: www.grenzeloos-actief.nl. Gemeenten en sportaanbieders uit de provincie Zuid-Holland die vragen hebben over de stimuleringsbudgetten en de aanvraagprocedure kunnen contact opnemen met Marc Pelkman of Kees Zwemer. 

gearchiveerd onder: ,
Twitter