Organisatie

Sportservice Zuid-Holland, steunpilaar bij sport en bewegen

hokey

Sportservice Zuid-Holland ondersteunt en begeleidt instellingen, organisaties en verenigingen die zich bezighouden met sport en bewegen. Dat gebeurt via advies en ondersteuning aan zowel professionals als vrijwilligers. Sportservice Zuid-Holland ondersteunt sportverenigingen, onder andere bij het werven van meer leden en vrijwilligers, financiële administratie, werkgeverschap in de sport en kantinebeheer.
Gemeenten en gemeentelijke sportloketten/sportraden ondersteunen we beleidsmatig, bijvoorbeeld met sportdeelname-onderzoek, buurtscans, regionale netwerken aangepast sporten, alcoholbeleid en sport, kwartiermaken buurtsportcoaches / combinatiefunctionarissen, detachering maar ook met de uitvoering van het Jeugdsportfonds.
Vanaf 1 januari 2013 hebben de Sportservice bureaus in de Randstad de krachten gebundeld en hebben zich ontwikkeld tot moderne, vraaggerichte ondersteunorganisatie voor sport en bewegen met een grote betrokkenheid bij de samenleving.

Consulenten
Op ons kantoor in Poeldijk (Westland) werken vijftien beroepskrachten. We zijn telefonisch bereikbaar via 0174-244940 of per e-mail: info@sportservicezuidholland.nl. Sportservice Zuid-Holland zet ook externe deskundigen in voor specifieke onderwerpen, zoals blessurepreventie, kantinebeheer en voorlichting over aangepast sporten.